Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

EXPLOITATIEBEGROTING
(bedragen x € 1.000)
Jaarrekening
2011
Jaarrekening
2012
Begroting 2012
na wijzigingen
Oorspronkelijke
Begroting2013
Voorjaarsnota
2013
Najaarsnota
2013
Jaarrekening
2013
               
Lasten              
DOEL 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 4.229 12.341 11.638 20.562 14.302

13.817

12.015

DOEL 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans 25.548 13.704 17.217 16.361 16.469

16.399

13.759

DOEL 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 11.601 25.328 21.732 15.637 35.798

15.992

16.186

DOEL 3.4 Een sterke regionale economie 35.648 32.344 61.491 39.418 59.918

58.839

49.018

DOEL 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland 2.405 2.850 4.076 1.567 3.370

3.010

2.060
Totaal Lasten 79.432 86.567 116.155 93.546 129.858

108.057

93.038
               
Baten              
DOEL 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 4 100 108 181 330

330

275
DOEL 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans 17.901 -2.099 209 9 117

117

-1.729
DOEL 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 30.511 1.862 2.164 890 6.267

6.235

4.048
DOEL 3.4 Een sterke regionale economie 9.276 10.756 23.794 446 1.096

956

981
DOEL 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland 165 54 54 0 0 0 73
Totaal Baten 57.857 10.673 26.329 1.525 7.810

7.638

3.648 
Resultaat voor bestemming -21.575 -75.893 -89.826 -92.021 -122.048

-100.419

-89.390
               
Bijdrage uit reserve              
DOEL 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 0 0 0 2.000 40

40

40
DOEL 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans 260 324 324 0 0 0 0
DOEL 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 0 4.101 8.449 642 21.424

3.047

1.997
DOEL 3.4 Een sterke regionale economie 4.961 7.735 19.226 10.783 37.633

38.433

26.537
DOEL 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland 2.103 3.811 5.246 180 1.983

1.623

576
Totaal Bijdrage uit reserve 7.324 15.972 33.247 13.605 61.080

43.144

29.150
               
storting in reserve              
DOEL 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 0 0 2.000 0 4.318

3.906

3.906

DOEL 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 30.361 0 2.556 0 5.500 6.898 5.878
DOEL 3.4 Een sterke regionale economie 4.791 34.149 16.112 0 7.000

8.400

8.486
DOEL 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland 1.958 5.337 3.333 0 0

0

0
Totaal Storting in reserve 37.109 39.486 24.001 0 16.818

19.204 

18.271
Resultaat na bestemming -51.360 -99.407 -80.580 -78.415 -77.786

 -76.479 

-78.511

               
INVESTERINGSBEGROTING
(bedragen x € 1.000)
Jaarrekening
2011
Jaarrekening
2012
Begroting 2012
na wijzigingen
Oorspronkelijke
Begroting2013
Voorjaarsnota
2013
Najaarsnota
2013
Jaarrekening
2013
Uitgaven 400 1.600 1.600 1.644 1.644 1.644

1.600

Inkomsten 0 0 0 0 0 0 0
Saldo Investeringen -400 -1.600 -1.600 -1.644 -1.644 -1.644

-1.600