Bijlage 7 Kerngegevens provincie Zuid-Holland

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2013.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2013.

Kerngegevens ten tijde van het opstellen de Jaarstukken 2013.

Sociale infrastructuur

2011

2012

2013

Aantal inwoners

3.528.324

3.552.407

3.563.935

  • Mannen

1.740.855

1.753.393

1.758.081

  • Vrouwen

1.787.469

1.799.014

1.805.854

0 tot 5 jaar (%)

5,8

5,8

5,8

5 tot 15 jaar (%)

11,6

11,6

11,5

15 tot 25 jaar (%)

12,6

12,6

12,5

25 tot 45 jaar (%)

27,7

27,3

27,0

45 tot 65 jaar (%)

27,4

27,2

27,1

65 jaar en ouder (%)

14,9

15,6

16,1

       

Aantal huishoudens

1.610.776

1.628.583

1.638.400

Aantal personen per huishouden

2,19

2,17

2,15

       

Gemiddeld aantal verstrekte WW-uitkeringen

     

Kwartaal 1

51.820

57.800

72.910

Kwartaal 2

50.250

58.400

75.310

Kwartaal 3

50.680

61.370

78.800

Kwartaal 4

53.800

66.680

85.470

Fysieke infrastructuur

2011

2012

2013

Oppervlakte provincie in km2

(geen nieuwe cijfers sinds 2010)

3.418,5

3.418,5

3.418,5

  • Land

2.810,2

2.810,2

2.810,2

  • Water

608,3

608,3

608,3

Aantal gemeenten

72

72

67

Aantal woningen

1.587.881

1.618.648

1.636.072

Aantal recreatiewoningen

12.511

12.493

n.n.b.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

(excl. recreatiewoningen)

222.000

218.000

209.000

Lengte wegen, totaal in km

16.265

16.226

16.286

Waarvan: provinciale wegen in km

705

704

702

Aantal personenauto's *

1.498.661

1.496.455

1.495.056

Aantal personenauto's per 1.000 inwoners

425

421

420

Verkeersdoden

98

95

84

Bron CBS, sommige cijfers voor 2013 zijn voorlopige cijfers. In de loop van 2014 zullen de definitieve cijfers voor 2013 bekend worden gemaakt door het CBS.

* Bron: Afrekening MRB van de belastingdienst.

Interne organisatie

Aantal PS-leden

55

Waarvan:

VVD

12

PvdA

10

PVV

8

CDA

6

5

D66

5

GroenLinks

3

ChristenUnie en SGP

4

50PLUS

1

Partij voor de Dieren

1

   

Aantal GS-leden

5