Bijlage 4 Kerngegevens

Kerngegevens ten tijde van het opstellen de Begroting 2013.

Sociale infrastructuur

2009

2010

2011

Aantal inwoners

3.481.558

3.505.611

3.528.324

- Mannen

1.716.204

1.729.071

1.740.855

- Vrouwen

1.765.354

1.776.540

1.787.469

0 tot 5 jaar (%)

5,8

5,8

5,8

5 tot 15 jaar (%)

11,8

11,8

11,6

15 tot 25 jaar (%)

12,6

12,6

12,6

25 tot 45 jaar (%)

28,3

27,9

27,7

45 tot 65 jaar (%)

26,9

27,1

27,4

65 jaar en ouder (%)

14,6

14,8

14,9

       

Aantal huishoudens

1.578.504

1.594.796

1.617.708

Aantal personen per huishouden

2,18

2,17

2,18

       

Gemiddeld aantal verstrekte WW-uitkeringen

     

Kwartaal 1

32.085

50.100

51.440

Kwartaal 2

36.975

50.955

51.035

Kwartaal 3

41.705

49.905

50.465

Kwartaal 4

46.285

50.220

52.240

d

Fysieke infrastructuur

2009

2010

2011

Oppervlakte provincie in km2

3.418,50

3.418,5

3.418,5

- Land

2.810,23

2.810,23

2.810,23

- Water

608,27

608,27

608,27

Aantal gemeenten

76

74

72

Aantal woningen

1.552.666

1.567.536

1.578.811

Aantal recreatiewoningen

12.207

12.277

12.493

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

(excl. recreatiewoningen)

224.000

226.000

222.000

Lengte wegen, totaal in km

16.103

16.200

16.265

Waarvan: provinciale wegen in km

704

704

705

Aantal personenauto's

1.433.158

1.449.910

1.471.737

Aantal personenauto's per 1.000 inwoners

412

414

423

Verkeersdoden

102

74

98

Verkeersziekenhuisgewonden

1274

900

n.n.b.

d

Interne organisatie

Aantal PS-leden

55

Waarvan:

VVD

12

PvdA

10

PVV

8

CDA

6

SP

5

D66

5

GroenLinks

3

Christenunie en SGP

4

50PLUS

1

Partij voor de Dieren

1

   

Aantal GS-leden

5

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2013.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2013.

Voor de bijlagen bij de Jaarstukken zie onder Bijlagen Jaarrekening.