Bijlage 3 MPI, projectenoverzicht

Met het MPI wordt geen nieuw beleid gemaakt. Ook het toekennen van middelen aan projecten en ontwikkelingen gebeurt in principe met aparte, inhoudelijke besluiten, waarop de Procedureregeling Projecten MPI van toepassing is. Bij de inhoudelijke besluiten is het overall financiële overzicht dat het MPI biedt uiteraard wel van belang. Met ingang van dit begrotingsjaar zijn in onderstaand overzicht de in het MPI opgenomen projecttotalen opgenomen, waarmee de aansluiting tussen de MPI projecttotalen en de ramingen in de begroting zichtbaar is.

d

Programma EXP/ INV Project nummer Naam project Projectbudget (bedragen x € 1.000)
Uitgaven Inkomsten Netto PZH

Wegen

INV

003463

Provinciale bijdrage infrastructuur aan alternatief bedrijventerrein Hoeksche Waard, zijnde Westelijke Dordtse Oevers

8.164

0

8.164

Wegen

EXP

B000001

Voorbereidings- en nazorgkosten algemeen

10.773

182

10.591

Wegen

INV

B100055

IRP Zuidplaspolder: Parallelstructuur A12/Moordrechtboog

247.453

138.500

108.953

Wegen

INV

B100631A

N 206 RijnlandRoute

199.680

0

199.680

Wegen

INV

B100631B

N 206 RijnlandRoute; mogelijk lagere BTW compensatie

5.651

0

5.651

Wegen

INV

B120640

(Tijdelijke) aansluiting Rijnfront-Zuid

4.388

1.000

3.388

Wegen

INV

B120641

N206, Verlegging Duinvallei Katwijk (BO RGL-West)

5.137

0

5.137

Wegen

INV

B120728

N207 OTA plus oml. N207/RW1, 1e en 2e fase

42.833

24.925

17.908

Wegen

INV

B120733

N207 ZW Randweg Gouda

88.817

44.814

44.003

Wegen

EXP

B120749

N207 Aanpassen wegprofiel Noordringdijk

832

0

832

Wegen

INV

B120750

N207 gebiedsontsluiting Boskoop BIJDRAGE

927

0

927

Wegen

EXP

B120753

N207-N456 Rotonde 't Weegje

549

0

549

Wegen

INV

B120755

N207 corridor: Verbeteren doorstroming Alphen a/d Rijn - Leimuiden

4.947

0

4.947

Wegen

INV

B120756

N207-Corridor, aanleg Bentwoudlaan en Vredenburghlaan

15.389

0

15.389

Wegen

INV

B120757

N207 corridor: N459 Capaciteitsuitbreiding en aansluiting rondweg Reeuwijk-Brug

10.264

0

10.264

Wegen

EXP

B120758

N207 Extra opstelstroken Oranje Nassausingel

1.300

0

1.300

Wegen

INV

B120760

N207 Verbeteren doorstroming Alphen - Kruisweg

5.223

0

5.223

Wegen

INV

B120762

N207 Verbeteren doorstroming Passage Leimuiden

16.737

0

16.737

Wegen

INV

B120810

N208 Rotonde Sassenheim t.p.v. N443

1.080

943

137

Wegen

INV

B120818

N208 Weggedeelte Sassenheim - Lisse

932

1.620

-688

Wegen

INV

B120914

N209 Nieuwe Hoefweg

67.928

64.241

3.687

Wegen

INV

B120929

N209 Reconstructie aansluiting De Kulck (incl. fietskruising), Bleiswijk-Zuid

3.006

1.056

1.950

Wegen

INV

B120930

N209 Capaciteitsvergroting N209 Doenkade

2.331

0

2.331

Wegen

INV

B120933

N209 Reconstructie knoop A13 - N209

32.225

31.000

1.225

Wegen

INV

B120934

N209 Verbreding Bergschenhoek

24.119

2.108

22.011

Wegen

INV

B121020

N210 Wegvak Krimpenerwaard

111.738

17.969

93.769

Wegen

INV

B121138

N211 A4 Harnaschknoop, Korte termijn

3.461

2.921

540

Wegen

EXP

B121140

N211 Poelzone rotonde Emmastraat

2.055

0

2.055

Wegen

INV

B121742

N217 Omleiding Stougjesdijk

12.273

6.400

5.873

Wegen

INV

B121828

N218 Hartelcorridor aanleg fietsbrug

26.868

26.051

817

Wegen

INV

B121829

HWN/OWN aansluiting N57/N218

20.324

19.850

474

Wegen

INV

B121920

N219 Omleiding Zevenhuizen

49.737

30.141

19.596

Wegen

INV

B122234

N222 Verlengde Veilingroute (3in1)

145.593

103.982

41.611

Wegen

INV

B144015

N440 Landscheidingsweg

13.509

11.600

1.909

Wegen

INV

B144205

N208 Verbeteren leefbaarheid Hillegom

2.113

0

2.113

Wegen

INV

B145403

N211 Harnaschknoop, Lange termijn oplossing

4.177

0

4.177

Wegen

INV

B145605

Omlegging N456 aansluiting A20 Moordrecht Bijdrage

19.250

2.500

16.750

Wegen

INV

B147010

N470 Aanleggen Provinciale weg

210.669

181.907

28.762

Wegen

EXP

B150074

1% Kunstregeling W

2.145

0

2.145

Wegen

INV

B190012

HWN/OWN aansluiting A16/N3 BIJDRAGE

13.140

0

13.140

Wegen

INV

B190013

HWN/OWN aansluiting A15/N3 BIJDRAGE

13.141

0

13.141

Wegen

INV

B190014

HWN/OWN aansluitingen, planstudie A15/N3 en mogelijk A16/N3

756

756

0

Wegen

EXP

B190016

HWN/OWN planstudie aansluitingen A16/N3

433

433

0

Wegen

EXP

B191000

Provinciale bijdrage rotondes Keukenhof

411

0

411

Wegen

EXP

B191001

Provinciale bijdrage aan fietsbrug Leiden Merenwijk - Poelgeest

800

800

0

Wegen

INV

B199054A

A4 Programma IODS/Verbinding A4 - Midden Delfland (Projectmanagement PZH)

5.386

127

5.259

Wegen

INV

B490004

Aanbrengen stil asfalt

9.293

0

9.293

Wegen

INV

B490005

Provinciale bijdragen in ontsluiting IRP's

10.276

0

10.276

Wegen

EXP

B590014

Kwaliteitsnet goederenvervoer

27.046

9.446

17.600

Wegen

INV

B590015

Ontsluiten terminals goederenvervoer

10.978

0

10.978

Wegen

INV

EMPIDVM

MPI DVM

15.442

0

15.442

Wegen

INV

EVW000838

Milieumaatregelen Wet luchkwaliteit COA; bijdrage aan project Walstroom

750

0

750

Wegen

INV

 

Impulsgelden Hoofdlijnenakkoord (betrokken in voorstel toedeling vrije ruimte PZH-2012-326212199)

169.538

0

169.538

Wegen

INV

 

Knoop Leiden West (toegedeeld vanuit Impulsgelden Hoofdlijnenakkoord)

35.963

0

35.963

Wegen

EXP

 

Nog toe te delen exploitatiemiddelen en BDU 2016 (betrokken in voorstel toedeling vrije ruimte PZH-2012-326212199)

16.200

5.000

11.200

Wegen

INV

 

Openbaar verlichtingsnet

3.063

0

3.063

Wegen

INV

 

Functionele vervanging kunstwerken (via trajectaanpakken)

13.676

0

13.676

Wegen

EXP

 

Beschikbaar voor bijdrage A27 Gorinchem

1.028

0

1.028

Wegen

EXP

 

Beschikbaar voor doorstromingsmaatregelen aansluiting N219

1.028

0

1.028

Wegen

EXP

 

Maatregelen Nagelbrug N444

2.055

0

2.055

Wegen

INV

 

Nader toe te delen vrijval (betrokken in voorstel toedeling vrije ruimte PZH-2012-326212199)

8.528

0

8.528

Wegen

INV

 

Rondweg Voorhout/inpassing sportlaan Lisse (incl. aansluiting N444 en N443)

5.138

0

5.138

Wegen

INV

 

Brug Leidsevaart (Corridor N207 Noord)

3.596

0

3.596

Wegen

EXP

 

Brug Eendragtspolder

617

0

617

Wegen

EXP

 

IRP Zuidplaspolder: Parallelstructuur A12/Moordrechtboog; maatregelen brugbediening

1.644

0

1.644

OV

EXP

002036

Dynamische reisinformatie (Coalitieakkoord)

9.142

3.300

5.842

OV

EXP

003161

Milleu-eisen OV

9.057

0

9.057

OV

EXP

003277

P&R voorzieningen bij OV-knooppunten (Coalitieakkoord)

3.947

0

3.947

OV

INV

B20001

Ontwikkeling buscorridors (Coalitieakkoord) - Algemeen

28.870

28.200

670

OV

INV

B200010

Ontwikkeling buscorridors (Coalitieakkoord) Alphen aan den Rijn - Schiphol

22.314

9.800

12.514

OV

INV

B200011

Ontwikkeling buscorridors (Coalitieakkoord) Goeree Overflakkee - Rotterdam

6.255

0

6.255

OV

INV

B200013

Ontwikkeling buscorridors (Coalitieakkoord) - Sassenheim (Duin-Bollenstreek) - Schiphol

3.530

1.600

1.930

OV

EXP

B210015

Voorbereidingskosten Algemeen OV

112

0

112

OV

INV

B210052A

HOV-NET Zuid-Holland Noord

533.773

309.023

224.750

OV

INV

 

Voorziening BO-II RGL-Oost (COA): Bijdrage ontsluiting Bioscience Park

10.275

0

10.275

OV

INV

B210054

Voorziening BO-II RGL-Oost (COA): restant (Oostelijke randweg Leiden?)

28.256

0

28.256

OV

INV

B210071

Merwede Linge Lijn

56.107

26.200

29.907

OV

INV

B220081

Bushaltes, plaatsing, verplaatsing, aanpassing

844

0

844

OV

INV

B220726

N207 Beperkte busvoorzieningen

2.981

510

2.471

OV

INV

B250073

1% Kunstregeling OV - RGL

2.651

450

2.201

OV

EXP

B290008

Spoortunnel Delft (bijdrage aan derde)

37.000

17.700

19.300

OV

INV

B290015

Busstations Heinenoord en Oude Tonge

3.375

0

3.375

OV

INV

B590010

HOV-Drechtsteden (Coalitieakkoord, bijdrage aan derde)

15.164

0

15.164

OV

EXP

 

Vrijval DRIS en P&R

555

0

555

VW

INV

EVW000304A

GO Hartelbrug_03

8.792

0

8.792

VW

INV

EVW010509

Bochtafsnijding Delftse Schie - Overschie (incl. studiekosten)

12.995

3.240

9.755

VW

INV

EVW010802A

St. Sebastiaansbrug

19.288

10.917

8.371

VW

INV

EVW011001

Bijdrage PZH aan ophoging Hoornbrug

3.074

0

3.074

VW

INV

EVW070902

Vervanging oevers Aarkanaal langs N461

4.331

0

4.331

VW

INV

EVW090603

Tweede sluiskolk Julianasluis - Gouda (incl. studiekosten)

44.739

5.200

39.539

VW

EXP

EVW090603

Julianasluis: vernieuwen brugbediening

1.023

0

1.023

VW

INV

EVW091102

Aanpassing Hefbrug Waddinxveen

3.500

2.450

1.050

VW

INV

EVW000011

Functionele verbeteringen VW (bijdrage aan GO VW)

27.332

0

27.332

VW

INV

EVW000714

Nota Vaarwegen en scheepvaart

24.046

26

24.020

VW

INV

EVW000601A

Realiseren vaarwegmanagement (DVM)

18.318

0

18.318

VV

INV

EN0000012

Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev investering

16.553

2.883

13.670

VV

EXP

EN00007001

Voorbereidingskosten algemeen Verkeersveiligheid

4.790

0

4.790

VV

INV

EN0000703A

Verkeersveiligheid maatregelen trajecten DBI, waaronder duurzaam veilig (bijdrage uit Coalitieakkoord)

36.497

1.550

34.947

VV

EXP

EN0000832

Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev exploitatie

6.642

1.000

5.642

VV

EXP

EN2060001A

Aanpassen dwarsprofiel N206 Middenweg

154

0

154

VV

INV

EN2070001

Kruising N207 - N454 (Coenecoopbrug - Waddinxveen)

6.562

4.010

2.552

VV

EXP

EN2070606

N207 aanpassen ontsluiting Gouderakse Tiendweg op ZWR Gouda

617

0

617

VV

EXP

EN2070804

N207 zuidelijke rotonde ikv ontsluitingsstructuur Boskoop BIJDRAGE

308

0

308

VV

INV

EN2080001

Bundeling projecten N208

753

0

753

VV

INV

EN2080002

Rotonde N208 - Meer en Duin

4.166

1.996

2.170

VV

INV

EN2080003

Rotonde N208 2e Poellaan-Catharijnelaan

3.112

1.423

1.689

VV

INV

EN2090002

Rotonde N209 Benthuizenweg-Omleidingsweg (Benthuizen)

4.544

2.310

2.234

VV

EXP

EN2090803

N209 Aanleg parallelweg, tussen N455 en HSL

794

0

794

VV

INV

EN2101001

Rotonde N210 Lopikerplein te Schoonhoven Bijdrage

1.367

1.367

0

VV

EXP

EN2101202

Rotondes Ammerstol en Wetering (nieuw)

3.569

2.710

859

VV

INV

EN2110001

Bocht benz.st. 't Louwtje ('s-Gravenzande)

572

120

452

VV

INV

EN2110005

Rotonde Monsterseweg/Julianaweg

564

200

364

VV

INV

EN2110902

Verkeersveiligheid maatregel traject N211a: Turborotonde N211/N465 (Monster)

6.625

5.625

1.000

VV

INV

EN2150003

Aansluiting N215 - Nieuwe Tonge (Middelharnis)

2.073

1.049

1.024

VV

INV

EN2150501

N215 Melissant - Dirksland

12.173

5.728

6.445

VV

INV

EN2160602

Rotonde N216/Zandkade (Schelluinen)

1.263

493

770

VV

INV

EN2180001

Kruising N218 - Henri Fordstraat - Molendijk (Zwartewaal) (afgerond)

1.041

588

453

VV

INV

EN2180002

Kruising N218 - v.d. Wallendam (Brielle)

3.240

1.565

1.675

VV

INV

EN2180003

Rotonde Brielseweg (Westvoorne)

2.302

1.330

972

VV

INV

EN2200001

Aanpassing parallelweg Maasdijk-Papedijk/Heenweg ('s-Gravenzande)

657

217

440

VV

INV

EN2200004

Rotonde N220 - Woutersweg ('s-Gravenzande)

653

300

353

VV

INV

EN2230001

Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)

31.037

19.476

11.561

VV

INV

EN2230002

Rotonde N223 Oostbuurtseweg/Noordlierweg (De Lier)

3.279

620

2.659

VV

INV

EN4440002

Kruising N444 - Op/afrit A44 (Postviaduct - Voorhout)

6.837

3.820

3.017

VV

INV

EN4530001

Kruising N453 - Zuidplaslaan (Waddinxveen)

783

0

783

VV

EXP

EN4701101

N470 Aanpassen ontsluiting Abtsrechtse-weg te Delft/Midden-Delfland ikv A4 IODS

411

0

411

VV

EXP

EN4840001

Rotonde Dorpsweg/Kortgerecht (Leerdam)

765

397

368

FP

INV

B501003A

F10.3 Den Haag Meijendel via Waalsdorpervlakte

1.524

0

1.524

FP

INV

B501104A

F11.4 Aanleg fietspad Lange Watering

1.073

0

1.073

FP

INV

B501105

F11.5 Wateringen - Schipluiden (Zwethstrook)

349

0

349

FP

EXP

B501107

F11.7 Zwethkade Noord

103

0

103

FP

INV

B509601A

F97 fase 1: Ged. F201 en Middw. incl. Tunn. N209

4.075

2.728

1.347

FP

INV

B509606

F96.6 Bentwoud Oost

1.028

0

1.028

FP

EXP

B509607

F96.7 Fietstunnel Boskoop

447

0

447

FP

EXP

B510000

Projectmanagementkosten Fiets

7.222

3

7.219

FP

EXP

B510000

Voorbereidingskosten Algemeen F V&P

5.123

289

4.834

FP

EXP

B510005

F100.5 Alphen aan den Rijn - Nieuwkoop; ged. Hoge Dijk

822

0

822

FP

EXP

B510007

Studiekosten Fietspaden

2.115

0

2.115

FP

EXP

B520502A

F205 Capelle-Nieuwerk. fase 2

905

0

905

FP

EXP

B520900A

F209 Hillegom-Bennebroek

1.360

136

1.224

FP

EXP

B521202

F212 Oostabtpolder-Schiedam N.

127

0

127

FP

EXP

B521203

F212 DOP-NOAP Zuidkant

387

235

152

FP

INV

B521204

F212.4 Brug Poldervaart

86

0

86

FP

INV

B521700

N470 Pijnacker - Rodenrijs

6.039

2.903

3.136

FP

EXP

B522000

F220 Eiland van Dordrecht

513

0

513

FP

EXP

B522500

F225 Delft-Schiedam

193

0

193

FP

INV

B522701A

F227.1 Rokkeveen-Noordweg

1.298

0

1.298

FP

INV

B522702

Fp F227.02 Balijbos spoortunnel

3.348

0

3.348

FP

INV

B522703

Fp F227.03 Balijbos tunnel Noordweg

3.570

3.920

-350

FP

INV

B522705

F227.05 Zoetermeer-Delft (Virulypad)

1.028

0

1.028

FP

INV

B522802A

F228 Zoetermeer - Pijnacker Oostweg/Berkelseweg - Pieterbregmanlaan (N470) (van 10075)

3.983

3.765

218

FP

EXP

B522805

F228.5 P. Bregmanlaan - Kleihoogt

710

350

360

FP

INV

B524401

F244 Klaaswaal - Westmaas/Mijnsheerenland

1.528

0

1.528

FP

EXP

B524500

F245 Middelharnis - Melissant

1.024

0

1.024

FP

INV

B524900A

F249 Arkel/Hoogblokland - Leerdam (van 10075)

1.414

0

1.414

FP

EXP

B525100

F251.0 Fietspad Waalbos

194

0

194

FP

INV

B525201A

F252.1 Spijkenisse - Oud Beijerland

870

0

870

FP

EXP

B525800

F258; Papendrecht-Kinderdijk

806

0

806

FP

INV

B526300A

F263 Moordrecht - Nieuwerkerk a/d Ijssel

4.226

0

4.226

FP

INV

B526302

F263.2 Westergouwe - Gouda

1.840

0

1.840

FP

EXP

B526303

F263.3 Gouda - Speelbrug

719

0

719

FP

INV

B526700

F267 Leiderdorp - viaduct A4 - de Does

2.200

2.188

12

FP

EXP

B526701A

F267.1 Zoeterwoude - Laan van Oud Raadwijk

719

0

719

FP

INV

B526702

F267.2 Leiderdorp - Koudekerk; gedeelte Zoeterwoude Dorp - Leiderdorp

4.541

3.000

1.541

FP

INV

B526801

F268.1 Nw-Lekkerland - Capellea/dIJssel; ged. Nw-Lekkerland-Kinderdijk (fase 1)

711

0

711

FP

INV

B526803

F268.3; Nw-Lekkerland - Kinderdijk (fase 2 dijkversterking)

2.156

0

2.156

FP

INV

B526903A

F269 Fietsroute westzijde N470-zuid (Rodenrijseweg - Bovendijk)

7.907

6.380

1.527

FP

EXP

B526905

F269 Polder Schieveen, tussen Oude Bovendijk en Zwethkade

411

0

411

FP

EXP

B526906

F269.6; Midden Delfland-Rottemeren

617

0

617

FP

EXP

B526907

F269.7, Westelijk deel Vlinderstrik

822

0

822

FP

EXP

B526910

F269.10 Rotterdam-Hoekse park

514

0

514

FP

EXP

B527001

F270.1 N59 - Hellegatsplaten

31

0

31

FP

INV

B527101

F271.1 Fietspad Duyfraklaan (Katwijk)

1.120

0

1.120

FP

INV

B527300A

F273 Haastrecht - Hoenkoop

1.839

0

1.839

FP

INV

B527301A

F273 Oostvlisterdijk tussen Haastrecht en F27,0

1.337

0

1.337

FP

EXP

B527402

F274.2 Bedelaarsbos

924

0

924

FP

EXP

B527702

F277.2 Gorichem-Haarweg Arkel Stationsweg

1.528

0

1.528

FP

EXP

B527703

F277.3 Stationsomgeving Arkel

193

0

193

FP

INV

B527800

F278 Gouda - Bleiswijk

393

372

21

FP

EXP

B527801

F278 Gouda - Bleiswijk ged. Coenecoopbrug

314

227

87

FP

EXP

B527803

F278.3 Gouda Burg. Jamessingel

540

540

0

FP

EXP

B527804

F278.4 Gouda, Onderdoorgang A12

16

0

16

FP

INV

B528701

F287 Noordwijk (Kraaierslaan) - Noordwijkerhout (Zeestraat)

1.552

0

1.552

FP

INV

B529802A

F298 Fietspad kade Bovenvaart ic fietspad vanaf KW22 naar Klapwijkselaantje (N470)

6.511

4.451

2.060

FP

EXP

B529804

F298.4; Oude Leede

268

0

268

FP

INV

B530601

F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuwkoop)

2.084

0

2.084

FP

EXP

B533001

F330.1 Fietspad Hillekade - EZH-bos

760

0

760

FP

INV

B534000

F340 Fietspad Moordrecht Zevenhuizen

2.617

0

2.617

FP

EXP

B534400

F344 Tiendweg, Nieuw-Lekkerland

381

0

381

FP

EXP

B534602

F346.2; Nederhardinxveld-Molengraaf (Damseweg)

1.411

0

1.411

FP

EXP

B535000

F350.0; HI Ambacht - Barendrecht

243

0

243

FP

INV

B535501

F355 Albrandswaard

1.243

0

1.243

FP

EXP

B535502

F355.2. Albrandswaard West

746

0

746

FP

EXP

B535600

F356 Polder Schieveen, Vliegveldweg -Schieveensedijk

617

0

617

FP

EXP

B535702

F357.2 Fase 2 tussen Boulevard te Rozenburg en EIC

551

0

551

FP

INV

B536400

F364 Melissant - Battenoord via polder Dirksland

2.043

0

2.043

FP

INV

B536501

F365 Fietspad Eendragtspolder

885

0

885

FP

EXP

B536502

F365 Fietspad Eendragtspolder-Hennipsloot

124

0

124

FP

INV

B536601

F366 Alblasserdam -Kinderdijk/Dijklint

960

0

960

FP

EXP

B536602

F366.2 Dijklint verkeersmaatregelen

803

0

803

FP

INV

B537000A

F370 Fietspad Kijkduin-Hoek van Holland

3.510

0

3.510

FP

EXP

B540101

F401 Broekweg (Rijnswoude)

697

0

697

FP

EXP

B540301

F 403.1 Zuidbuurtseweg - Zoeterwoude

1.008

0

1.008

FP

EXP

B540500

F405 Stad aan 't Haringvliet-Koert

103

0

103

FP

INV

B540800

F408; Rondje G-O: Ooltgensplaat Oude Tonge

1.500

0

1.500

FP

EXP

B540801

F408.1; Brug Ooltgensplaat

103

0

103

FP

INV

B540900

F409; Rondje G-O: Ingang Slikken-Gabriellina

1.500

0

1.500

FP

EXP

B541000

F410 Rondje Goeree; Kleine Zuiderpolder

925

0

925

FP

EXP

B541300

F 413; Groeneweg

436

0

436

FP

EXP

B541301

F 413.1 Noordweg derde blok

379

0

379

FP

INV

B541400

F414; Rondje Hoekchse Waard

317

0

317

FP

INV

B541401

F414.1 Rondje Hoeksche Waard; Numansgors

1.541

0

1.541

FP

EXP

B542500

F425.0 Kom van Zwijndrecht

925

0

925

FP

INV

B542600

F426; IJsselmonde, Zwijndrecht

1.278

0

1.278

FP

EXP

B542701

F427.1 Waterbushalte - Oosteind

62

0

62

FP

EXP

B542702

F427.2 Waterbushalte - Zuidhaven

206

0

206

FP

EXP

B542703

F427.3 Waterbushalte - Ottersluis

103

0

103

FP

EXP

B542800

F428.0; Fietsbrug Scheidkade

744

0

744

FP

EXP

B542801

F428.1 Papendrecht-Alblasserbos (brug A15)

308

0

308

FP

INV

B542901

F429.1 Boven-Hardinxv. - Gorichem

717

0

717

FP

INV

B543000

F430; Hollandse waterlinie (Diefdijk)

512

0

512

FP

INV

B543001

F430.1 Diefdijk - Wiel de Waai

1.026

0

1.026

FP

EXP

B543101

F431.1 Groot Ammers Molenkade

791

0

791

FP

EXP

B543202

F432.2; Alblasserw/Groene Hart (Dwarsgang)

852

0

852

FP

EXP

B543300

F433.0; Nieuwland

564

0

564

FP

EXP

B543301

F433.1; Zijlkade, Nieuwland Fase 2

683

0

683

FP

EXP

B543400

F434; Ameide-Lexmond

206

0

206

FP

EXP

B543600

F436.0; Hollandse Waterlinie (Oosterwijkse Wiel)

168

0

168

FP

EXP

B543700

F437; Fort Wierickerschans - A12

152

0

152

FP

EXP

B543900

F439 Gouda Goverwelle-N207

1.091

0

1.091

FP

INV

B544100

F441 Bergambacht - Gouda ged. Beijerse-Achterwetering

1.024

0

1.024

FP

INV

B544600

F446 Fietspad Voorhout - Sassenheim (Vijf gemeenten)

358

0

358

FP

EXP

B544601

F446 Fietspad Voorhout - Sassenheim (Wasbeekerlaan)

400

0

400

FP

EXP

B544604

F446.4 Fietsverbinding langs de Zandsloot

300

300

0

FP

INV

B545301

Snelfietsverbinding DH-Voors.-Leiden

5.230

2.700

2.530

FP

INV

B545401

Snelfietsverbinding DH-Wass-Leiden

4.500

4.300

200

FP

EXP

B545402

F454; Snelfietsverbinding DH-L-Rijndijk-Ommedijkseweg

46

0

46

FP

INV

B545500

F455; Viaduct 'Brug naar het Groene Hart

3.519

0

3.519

FP

INV

B545600

F456; Viaduct Ypenburg

1.223

0

1.223

FP

INV

B546400

F464; Rondje Putten (F252 laatste deel)

945

0

945

FP

EXP

B548000

F480; Reservering 3 in 1 Veilingroute Naaldwijk

642

0

642

FP

EXP

B548001

F480.1 Vlietweg - monnikenlaan

553

426

127

FP

EXP

B549209

N492 Verbetering fietspad Albrandswaard (C2)

137

109

28

FP

INV

B549601A

Fietspad N496 Rockanje - Brielle

1.541

826

715

FP

EXP

B549904

F499.4; Groentransferium Reeuwijksehout

400

0

400

FP

INV

B549905

F499.5; Fietspad Grecht

296

0

296

FP

EXP

B550100

F501.0 Den Haag - Zoetermeer (Sterroute)

154

0

154

FP

EXP

B550200

F502.0 Den Haag - Delft (Langs de Vliet)

694

0

694

FP

EXP

B550400

F504.0 Delft Zuid-TU-wijk Delft (Gelatinebrug)

211

0

211

FP

EXP

B550500

F505 Stompwijk N206-bedrijventerrein

206

0

206

FP

EXP

B551200

F512 Alphen a/d Rijn (Weteringpad)

360

0

360

FP

EXP

B551300

F513 Hillegom-station Hillegom

697

0

697

FP

EXP

B552000

F520 Bodegraven-Woerden (Broekveldselaan)

82

0

82

FP

EXP

B552200

F522.0 Kleikade Waddinxveen - Moerkapelle

719

0

719

FP

EXP

B554000

F540 Vuilendam

60

0

60

FP

EXP

B554100

F541 Leerdam onderdoorgang Lingebrug-Zuid Hollandweg

902

0

902

FP

EXP

B555000

F550.0 Rotterdam - Dordrecht

206

0

206

FP

EXP

B555100

F551.0 Dordrecht Zeehaven - Willemsdorp

617

0

617

FP

EXP

B556000

F560.0 Klaaswaal-Strijen

308

0

308

FP

EXP

B556100

F561.0 Goudswaard - Piershil

308

0

308

FP

EXP

B557000

F570 Fietstunnel Nieuwe Tonge (N215)

719

0

719

FP

EXP

B557200

F572 Ouddorp (Hofdijksweg)

308

0

308

FP

EXP

B558000

F580 Fietspad bochtafsnijding Schie

822

0

822

FP

EXP

B558500

F585 Krimpen a/d IJssel-Capelle a/d IJssel (fietspont)

514

0

514

FP

INV

B590005

F900.5; Fietsbrug Oude Rijn (Katwijk)

7.182

0

7.182

       

3.072.143

1.249.813

1.822.330

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2013.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2013.

Voor de bijlagen bij de Jaarstukken zie onder Bijlagen Jaarrekening.